top of page

Agile HR volwassenheid langs 5 dimensies

Heb je bepaald in welk van de stadia je zit? Zet een stip op elke as en trek lijnen tussen de stippen, zodat je een beeld krijgt van de volwassenheid van Agile HR in jouw organisatie.

HR als groep

Ontwikkeling van zelforganiserende teams

Voorbeeld

Bewustzijn van klant en medewerker

Rol in agile
transities 

Wanneer je de scores op de verschillende dimensies bij elkaar optelt, krijg je een totaalscore. Bepaal aan de hand daarvan welke algemene volwassenheid Agile HR in jouw organisatie heeft:

5-10 punten: Onvolwassen Agile HR: ‘We moeten misschien iets met agile’
De organisatie is vooral nog gericht op beheersen en bewaken. Agile initiatieven krijgen beperkt de ruimte en van HR wordt gevraagd om het management zekerheid en houvast te geven. Medewerkers zien hier en daar de waarde van agile werken, maar lopen tegen muren aan als ze er daadwerkelijk mee aan de slag willen. Uren vrijmaken om naast hun reguliere functie in agile teams te werken is lastig. Bij HR zijn er medewerkers die naar inspiratiemiddagen, workshops en trainingen in agile werken gaan, maar het is nog lastig om er in de praktijk wat mee te doen.

11-15 punten: Agile HR Light: ‘We zijn met agile aan de slag, en komen van alles tegen onderweg’
Er leeft het gevoel in de organisatie dat op de oude voet doorgaan, problemen op gaat leveren. Het is duidelijk dat agile werken bij de organisatie past, maar het is nog zoeken naar een scherpe visie op de gewenste verandering. HR helpt om agile werkbaar te maken in de organisatie, en verwarring bij management en medewerkers weg te nemen. De teams die met zelforganisatie aan de slag zijn merken hoeveel randvoorwaarden er nog nodig zijn om het op de lange termijn te laten slagen. Teamleden experimenteren met nieuwe vormen van feedback, persoonlijke ontwikkeling en recruitment en worden daarbij ondersteund door HR.

 

16-20 punten: Volwassen Agile HR: ‘HR is onderdeel van de agile organisatie’
De organisatie heeft zich gecommitteerd aan agile werken: het is duidelijk dat er geen weg terug meer is. HR geeft vorm aan de agile transitie en werkt daarbij met managers en medewerkers uit de hele organisatie. Het multidisciplinaire, zelforganiserende team is de thuisbasis van medewerkers geworden: dat is waar ze presteren, feedback geven, ontwikkelvragen stellen en bijdragen aan de bedoeling (purpose) van de organisatie. HR geeft de teams de ruimte en ondersteunt ze door coaching en het aandragen van nieuwe instrumenten en analysemogelijkheden. De transitie is nooit ‘af,’ en bij de verdere wendbare ontwikkeling van de organisatie is HR niet weg te denken.

 

Aan de slag met Agile HR?

Leer meer over het vergroten van de wendbaarheid van mens en organisatie bij Scrum Company: https://www.scrumcompany.nl/agilehr/

Ontwikkeling van
HR instrumenten

bottom of page