top of page

"Agile HR gaat veel verder dan werken met Scrum, feedback geven in een app of het helpen van een zelforganiserend team. Het gaat om een combinatie van
manieren van denken en werken die samen leiden tot een flexibele en klantgerichte
organisatie."

bottom of page